Mogens Bruun's CV

Kort beskrivelse (jeg  er):

Lidt om mit liv:

Mit arbejdsliv:

Periode: Jobfunktion:
1. januar 1999 - ? Sagsbehandler i Uddannelsesplanlægningselementet ved Flyvevåbnets Specialskole.
1. januar 1998 - 30. juni 1999 og
1. januar 2000 - 30. juni 2000
Ved siden af normal tjeneste underviser jeg på skolen i Digitalteknik.
1. september 1997 - ? Underviser på aftenskole (FOF) i fagene til Pc-kørekortet (Microsoft produkterne).
1. oktober 1994 - 31. december 1998 Sagsbehandler i Uddannelsesstøtteelementet ved Flyvevåbnets Specialskole.
1. Marts 1990 - 1. oktober 1994 Assisterende Faggruppeleder i Elektronik ved Flyvevåbnets Specialskole.
8. september 1981 - 28. februar 1990 Leder af kommunikationsteknisk Tjeneste ved Flyvestation Tórshavn, Færøerne.
1. august 1980 - 14. august 1981 Tekniker på Armed Forces Radio and Television Services i Søndre Strømfjord, Grønland.
1. april 1974 - 31. juli 1980 og
1. august  - 7. september 1981
Kommunikationstekniker ved Flyvestation Vedbæk.
5. januar 1973 - 31. marts 1974 Kommunikationstekniker ved Flyvestation Bornholm.
16. august 1971 - 22. december 1972 Elektronikgrunduddannelse og specialeuddannelse og aftjening af værnepligt ved Flyvevåbnets Konstabelskole.

Mine uddannelser:

Uddannelsesår og varighed Uddannelse
2001, 3 dage Internet/Intranet Information Server
2001, 4 dage Webmaster
2001, 5 dage Netværks administration (WIN-NT)
1999, 2 dage Frontpage 98, Videregående
1999, 2 dage Frontpage 98, Grundlæggende
1999, 3 dage Struktureret proces analyse
1999, 4 dage Datamodellering
1997, 2 uger Informatik, Bruger Service Support kursus
1997, 2 uger Informatik, netværks grundkursus
1997, 1 uge Informatik, netværksserver kursus
1997, 1 uge Word 97, Superbrugerkursus ved THO/NI
1996, 2 uger Nyere analoge elektronikkomponenter
1996, 2 dage Applikationsudvikling (Programmering i Access 2)
1996, 2 dage Access 2, Videregående
1996, 2 dage Access 2, Grundlæggende
1995, 2 dage Word 6, Videregående
1994, 1 uge Radiosonde operatørkursus (opsendelse af vejrballoner)
1993, 6 dage Produktionsteknisk udvikling
1993, 8 uger Edb/data efteruddannelse for elektronikmekanikere
1993, 1 uge Projektlederkursus
1992, 1 uge Gruppeledelse ved FCL
1992, 1 uge Leder/mellemleder uddannelse ved FCL
1992, 1 dag Hjertemassage
1991, 2 uger Nyere digitale elektronikkomponenter 1990
1991, 45 dage Videreuddannelses trin 2 for mellemledere
1990, 3 dage MS-DOS bruger
1989, 4 uger Satellit Ground Terminal kursus (1 uge i England og 3 uger på Færøerne)
1988, 1 uge Kvalitetssystemer - og kontrol
1988, 1 uge Jordradar S723 grundkursus og operatørkursus
1987, 1 uge Philips VHF/AM radio RO980 og RZ570 vedligeholdelse
1987, 1 uge Lodning og montageteknik (inspektion)
1987, 7 uger HIT/ERCS vedligeholdelseskursus ved Siemens i München
1986, 1 uge Arbejdsmiljø/arbejdssikkerhed (§9)
1986, 3 uger Digital link kursus (x.25) og 144kb/s Alcatel modem
1985, 3 måneder IUKADGE kursus ved RAF Locking i England (Mikroprocessor, digital telefoncentral GEC - SL1 og maskinkode programmering på PDP-11/44)
1984, 1 uge Praktisk måleteknik data
1984, 6 uger HIT/ERCS i Los Angeles (kommunikation til Airborne Early Warning fly)
1984, 1 uge Mikrodatamatkursus ved Teknologisk Institut i Taastrup
1984, 2 uger Instruktørkursus
1984, 1 uge Praktisk måleteknik generelt
1984, 3 uger Nyere elektronikkomponenter I
1983, 2 uger Arbejdsledelse
1982, 4 måneder Sergentuddannelse (mellemleder)
1980, 1 uge Praktisk måleteknik, spectrumanalyse og målesendere
1979, 2 uger TOSCA airbase terminal kursus
1979, 5 uger 1. modul af den 1-årige enkeltfags edbassistentuddannelse
1976, 3 måneder Elektronik svendeprøvekursus med afsluttende svendeprøve
1974, 2 uger NADGE video link
1974, 1 uge TT-10, UHF 10 KW forstærker
1972, 3 måneder Jordradio kommunikationsudstyr
1971, 1 år Elektronik grunduddannelse
1971, 1 år Udvidet Teknisk forberedelseseksamen (10. teknisk)
1970, 2 år Teknisk forberedelseseksamen (8. & 9. teknisk)